สล็อตออนไลน์

เกมสล็อต Sky Gems 5 Wilds เป็นเกมที่มีความระยิบระยับของเพชรและพลอย ทำออกมาได้สวยงามเลยทีเดียว ออกแบบธีมโทนสีม่วงเล่นแล้วสบายตา ก่อนจะเข้าเรื่องเกมมาดูคุณสมบัติของเพชรกันก่อนดีกว่าsaosuay.com/slots-review-sky-gems-5-wildshttps://saosuay.com/slots-review-sky-gems-5-wilds/

เพชร(Diamond) ในภาษากรีก มาจากคำว่า Adamas ซึ่งหมายถึงชัยชนะและอีก ความหมายคือ ความรักที่นิรันดร์ เพชร(Diamond) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในพิธีหมั้น เป็นการแสดงออกถึงความรักของชายและหญิงที่มีต่อกัน

คนอินเดียในสมัยโบราณมีความเชื่อว่า เพชรมีพลังอำนาจที่ทำให้ได้รับชัยชนะ และยังใช้เพชรประดับเทวรูปเพื่อสักการะบูชา กษัตริย์ของอินเดียยัง มีความเชื่อว่าเพชรสามารถป้องกันภยันตรายจากปีศาจ และสามารถทำให้ได้รับชัยชนะจากสงครามอีกด้วย

เพชร(Diamond) เป็นสารที่มีความแข็งที่สุดในอัญมณีทุกชนิด คือ มีความแข็งเท่ากับ 10 ในโมสเกล หรือแข็งมากกว่าพลอยทับทิมถึง 140 เท่า

เพชร(Diamond) เกิดจากการตกผลึกภายใต้แรงดันและความร้อนใต้เปลือกโลกนับเป็นเวลาหลายล้านปี จึงทำให้ผลึกเพชรที่พบบ่อยเป็นรูปทรงปิรามิดสองชิ้นมีฐานติดกันและแยกจากกันไม่ได้ จึงทำให้หมายถึง ความรักที่เป็นนิรันดร์

เพชร(Diamond) เป็นผลึกบริสทธิ์ของ คาร์บอน ซึ่งเป็นสสารตามธรรมชาติที่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุด ทำให้รอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้น ก็ต้องมาจากเพชรด้วยกันเท่านั้น จึงไม่ควรนำเครื่องประดับเพชรวางใกล้กันจนเกิดเสียดสีกัน หรือเคยมีคำพูดที่ว่า “เ พชรตัดเพชร” นั้นเอง

เพชร(Diamond) เกิดจากการก่อตัวจากส่วนลึกในผิวโลก เมื่อคาร์บอนตกผลึก ภายใต้แรงดันอันมหาศาล จึงทำให้เกิดการเคลื่อนตัวขึ้นมาพร้อมกับการระเบิดของภูเขาไฟ เมื่อภูเขาไฟสงบลง ผลึกเพชรที่เกิดขึ้นจะถูกฝังอยู่ในแร่แมกม่าที่แข็งตัวแล้ว ซึ่งทางธรณีวิทยาเรียกว่า คิมเบอร์ไลท์ (Kimberlite )

เพชรมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นคาร์บอน (Carbon) และตกผลึกในทรงลูกบาศก์ (Cubic) ลักษณะของผลึกเพชรมักอยู่ในรูปของออกตะฮีดรอน (Octahedron) ที่มีรูปร่างคล้ายปีรามิด 2 ชิ้นมาประกบกันเพชรจะมีส่วนประกอบของคาร์บอนอยู่ถึง 99.95% ส่วนที่เหลือ 0.05% จะเป็นแร่ธาตุอื่นๆ ปะปนอยู่ในเพชร ที่เราเรียกว่า Impurities ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อสีและรูปร่างของเพชร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *